שימוע כדין
שימוע לעבד ולעובדת בטרם פיטורין הינו יצירה הפסיקה ואינו קבוע בחוק. 
למעסיק קמה חובה לקיים לעובד שימוע בטרם פיטוריו. על המעביד להודיע לעובד מראש על כוונתו לפטר את העובד ולשלוח אליו נימוקים בכתב זמן סביר מראש על מנת שהעובד יוכל להיערך לכך.
העובד יכול להגיע מיוצג ע"י עו"ד או נציג אירגון העובדים. חשוב להקליט או לתעד בכתב את השימוע. על המעסיק להעלות טיעונים חזקים בדבר נימוקיו לפטר את העובד ולאפשר לעובד להגיב ולהתגונן מפני פיטוריו. שימוע בו לא נותן המעסיק לעובד להתבטר אינו שימוע כדין . ניתן לתבוע בגין רכיב זה בתביעת מעביד בביה"ד לעבודה כ-10,000 ש"ח בנוסף לשאר הזכויות שלא הופרשו לעובד. 
לעובדים בהסכמים קיבוציים יש הגנות נוספות מפני פיטורים. בהסכמים אלה מעוגנת סמכות של ועד העובדים להתערב בהליך הפיטורים ולהשפיע עליו. לעתים נדרש המעסיק להתייעץ עם הוועד לפני שהוא נוקט בהליך של פיטורים. במקרה של חילוקי דעות קיימים בחלק מההסכמים הקיבוציים הליכים ליישוב חילוקי הדעות (כגון: ועדה פריטטית או הליך בוררות). כאשר מדובר בפיטורי צמצום במקום עבודה מאורגן, יש חובת התייעצות עם נציגות העובדים לפני הפיטורים מכוח חובת תום הלב, אף ללא עיגון של חובה זו בהסכם קיבוצי. מגבלות על פיטורים עשויות להופיע אף בחוזה האישי של העובד.